Choď na obsah Choď na menu
 


Demografia

 

Historický vývoj obyvateľstva
Identicky rovnako ako kdekoľvek v okolí Haluzíc, pôvodné obyvateľstvo bolo rímsko-katolíckeho vyznania. Dôkaz podáva cirkevné sčítanie z roku 1797. Počet rímsko-katolíckych veriacich obyvateľov bol 129, čo predstavovali všetci občania Haluzíc. V roku 1825 sa uskutočnilo nasledujúce cirkevné sčítanie ľudu s prekvapujúcim výsledkom. V obci sa vytvorilo spoločenstvo 82 evanjelikov. Vysvetlenie podáva príchod Husitov na územie Západného Slovenska. V tomto období nachádza v Haluziciach pôsobisko aj malá pospolitosť desiatich občanov židovského vierovyznania. K rímsko-katolíckemu  náboženstvu sa hlásilo zostávajúcich 155 obyvateľov. Z uvedených údajov vyplýva prírastok obyvateľstva o 118 ľudí za 28 rokov.