Choď na obsah Choď na menu
 


Základné informácie

Základné informácie

Na území Západného Slovenska v Trenčianskom samosprávnom kraji a okrese Nové Mesto nad Váhom sa nachádza malebná dedinka Haluzice. Obec situovaná severovýchodne v oblasti Bošáckej doliny nie je na prvý pohľad nápadná. Až po jej dôkladnej obhliadke v zložitom teréne a spoznania jej prírodných krás, zaujímavostí a historických pamiatok návštevník zistí, že obec patrí medzi pozoruhodné miesta  v Trenčianskom kraji.

 

 

 

 

 

 

 

Zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov v obci Haluzice

Druh pozemku
Výmera v ha
% výmery
TTP – trvalé trávne porasty
182,92
47,9
Orná pôda
88,13
23,1
Lesná pôda bez rozlíšenia
54,55
14,3
Intravilán obce
26,61
7,0
Záhrady
12,25
3,2
Ovocné sady
9,14
2,4
Neplodná pôda
4,4
1,2
Ihličnaté lesy
3,55
0,9
Celkom
381,55
100